مقاله ها

مقاله ها

دانستن برخي اطلاعات و نكات ايمني در مورد آسانسور

 

1) در کابين آسانسور حداکثر به اندازه ظرفيت آن سوار شويد.
2) در هنگام ورود به آسانسور توجه كنيد، كابين در مقابل شما متوقف باشد بطوريكه:
الف- چراغ‏هاي كابين و روشنايي كه به بيرون مي‏تابد نشانه وجود كابين در مقابل شماست.
ب- آيينه‏اي كه در كابين مقابل شما نصب گرديده تصوير شما را نشان خواهد داد.
3) در هنگام آتش سوزي در ساختمان يا وقوع زلزله مطلقاً‌ از آسانسور استفاده ننماييد.
4) كليد موتورخانه آسانسور بايد در محلي دور از دسترس كودكان قرار گيرد.
5) ورود افرار غير متخصص به موتورخانه آسانسور اكيداً ممنوع مي‏باشد.
6) كابين آسانسور در هر نقطه‏اي واقع شده باشد هوا در آن دائماً‌ در تغيير است. بنابراين وقتي برق قطع مي‏شود يا آسانسور دچار مشكل مي‏شود مطلقاً دچار كمبود هوا نخواهيد شد. لذا با خونسردي دكمه زنگ را فشار دهيد و در صورت بودن تلفن مراتب را به مراجع مربوطه اطلاع دهيد.
7) اگر كابين آسانسور روشنايي اضطراري ندارد از سرويسكار آسانسور بخواهيد كه آن را نصب كند تا در مواقع قطع برق يا خرابي آسانسور، دچار ناراحتي نشويد.
8) دستگاه نجات اضطراري آسانسور، فناوري نويني است كه در هنگام قطع برق، كابين آسانسور ر ا به نزديكترين سطح هدايت و از محبوس شدن افراد داخل كابين جلوگيري مي‏كند. لذا به كليه سازندگان و متخصصين در امر ساختمان‏‎سازي توصيه مي‏شود در هنگام انعقاد قرارداد آسانسور، نصب سيستم مذكور را از شركت‏هاي فروشنده درخواست نمايند.
9) اگر تاکنون آسانسور شما داراي بيمه مسئوليت مدني استفاده کنندگان از آسانسور نمي باشد حتما از شرکت سرويس دهنده آسانسور بخواهيد نسبت به بيمه نمودن آن اقدام نمايد.
10) نصب سيستم درايو دور متغير علاوه بر صرفه جويي در برق مصرفي، مي تواند نرمي قابل توجه در حرکت و توقف نرم و بدون تکان کابين بوجود آورد.
11) وقتي در ساختمان تنها هستيد، حتي الامكان از آسانسور استفاده نكنيد.

 

S5 Box