گواهینامه قطعات

گواهینامه قطعات آسانسور

 

 

 گواهینامه استاندارد 4 قطعه ایمنی (پاراشوت- گاورنر-قفل- بافر) و ( استاندارد قطعات آسانسور و گواهی قطعه اسانسور)

برای مشاهده و دریافت گواهینامه ها بر روی آنها کلیک نمایید.

 

پاراشوت

گاورنر

قفل

بافر

تابلو فرمان 

1-1  پاراشوت زورلو

2-1 گاورنر پارس آسا-عبداقی

3-1  قفل جان لیفت

4-1 بافر هاس

5-1 عصر نوین 

1-2 پاراشوت تسلا

2-2 گاورنر آسان شایان

3-2 قفل دلتاتک 2

4-2 بافر P+S

5-2 عصر نوین 

1-3 پاراشوت پارس آسا-عبداقی

2-3 گاورنر مصطفی فتحی نژاد - آسمان فراز پارسیان نوین

3-3 قفل سلکوم

4-3 بافر آرکا

 

1-4 پاراشوت ایمن سازان کهن- شعار شالقون

2-4 گاورنر شاهین پر

3-4 قفل مریح

4-4 بافر ایستا

 

1-5 پاراشوت مهندسی بهرو صنعت ساخت

2-5 گاورنر آسمان فراز پارسیان نوین-فتحی نژاد

3-5 قفل ازلر

4-5 بافر فرخی

 

1-6پاراشوت شایان بهرو صنعت

2-6 گاورنر رامندکار فیدار

3-6 قفل ارتان

4-6 بافر ایمن صعود پارسیان

 

1-7 پاراشوت آسان شایان

2-7 گاورنر رامشینی-فراز آسانبر بیهق

3-7 قفل پریسما

4-7 بافر هیدروپارت

 

1-8 پاراشوت راد

2-8 گاورنر رایت یعقوب مسیحی

3-8 قفل تاپ لیفت

4-8 بافر ال سن- شیخلر

 

1-9  پاراشوت شاهین پر

2-9 گاورنر بهران

3-9قفل غدیر

4-9 بافر کهرام

 

1-10 پاراشوت ورسک-آلن شاهوردی 

2-10 گاورنر اُرچین

3-10  قفل پارس صنعت سپاهان

 

 

1-11 پاراشوت فراز لطفی

 2-11 گاورنر توس

3-11 قفل بهران

 

 

1-13 پاراشوت اورامان-بهرامی رجبی

  2-12 گاورنر آنام

3-12 قفل دیلمقانی-آرین سیستم رو

 

 

1-14 پاراشوت ستاره گستر تهران -بخشی صوفیانی

   2-13 گاورنر دوطرفه مترولیفت

3-13قفل حق شناس -روانکار سماتیک

 

 

1-15 پاراشوت توس -دهقان خادر

 

3-14 قفل حریری -سماتیک 2000

 

 

1-16 پاراشوت پرشیا -محمد تقی دولابی

 

3-15 قفل گل محمدی-پارسیان سیستم رو

 

 

1-17 پاراشوت گرد کاویان

 

3-16 قفل آراز

 

 

1-18 پاراشوت میثاق

 

3-17 قفل یاران -بخشی صوفیانی

 

 

1-19 پاراشوت ذوالقدریان

 

3-18 قفل پارت

 

 

1-20 پاراشوت فربودی

 

 3-19 قفل کالستان عیوضیان

 

 

1-21 پاراشوت صدیقی

 

 3-20 قفل فرماتور

 

 

1-22 پاراشوت کالستان عیوضیان

   3-21 قفل سعیدیان
   

1-23 پاراشوت سانال آسانبر بهران

    3-22 قفل ایستا    

 1-24 پاراشوت ایمن کوشا صنعت

 

 3-23 قفل دماس

   

 1-25 پاراشوت کنگ گیاه آسانبر خراسان

       

1-26 پاراشوت دوطرفه متروپلاست

       

 

 

S5 Box