آسانسور برانکاردبر

آسانسور برانکاردبر

 
توضیحات:از این آسانسورها در بیمارستانها، بهزیستی و خانه های سالمندان و معلولین استفاده می شود. در ساختمان های با ارتفاع بیش از ۲۱ متر باید حداقل یک آسانسور برانکارد بر با دسترسی آسان وجود داشته باشد.

 

 ویژگی های آسانسور برانکارد بر

–       در صورت استفاده از درایو در این سیستم ها حرکت کاملا نرم وبدون شوک خواهد بود.
–       دارای سیستم هم سطح سازی مجدد در سیستم های هیدرولیک
–       حداقل بازشوی درب ۹۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع (بازشو)درب کمتر از ۱۹۰ سانت باشد.
–       دارای دکمه ای جهت باز ماندن درب برای مدت طولانی تر از حالت عادی بسته شدن
–       دارای سیستم نجات اضطراری برای هردو سیستم هیدرولیک وکششی
–       ظرفیت حد اکثر ۱۰۰۰ کیلو گرم می باشد.
–       قابلیت اجرا با سیستم هیدرولیک (پولینگ-جک بغل ۲:۱– جک مستقیم بغل) و سیستم کششی
–       اندازه پیت مورد نیاز با توجه به سرعت از ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتی متر وبرای سرعت های بالاتر از ۲ متر بر ثانیه ۲۵۰ سانتیمتر
–       اندازه اورهد با توجه به نوع سیستم انتخاب شده و بحث استاندارد در نظر گرفته می شود.

S5 Box