مقاله ها

مقاله ها

PLC چيست؟


PLC مخفف کلمه Programmable Logic Controller است و معناي آن کنترل کننده قابل برنامه ريزي مي باشد. که در پله برقي داراي نقش کليدي ومغز کنترل کننده پله برقي ميباشد اين وسيله متناسب با نياز برنامه ريزي مي گردد و نقش مغز فرمان دهنده يک سيستم کنترل صنعتي را دارد.

از PLC مي توان در انواع دستگاهها و کارخانه ها استفاده کرد و مثلاً براي اتوماسيون خطوط توليد کار خانه ها ، ايجاد فرآيند اتوماتيک و پيچيده در دستگاههاي مختلف صنعتي و همچنين طراحي BMS مي توان از PLC استفاده نمود.

PLC ها مشخصه‌هاي فراواني دارند ولي پرکاربردترين آنها عبارتند از : تعداد ورودي و خروجي ديجيتال و آنالوگ، تعداد تايمر، تعداد شمارنده، تعداد رله هاي کمکي، حجم حافظه قابل برنامه ريزي ، سرعت اجراي دستورات .

– کارخانه هاي سازنده PLC براي آن، نرم افزاري تهيه مي کنند پس از نصب نرم افزار روي کامپيوتر مي توان برنامه دلخواه را نوشت و سپس آن برنامه را از کامپيوتر وارد PLC نمود.

معمولاً PLC ها داراي پورتهاي ارتباطي صنعتي هستند که به کمک آن مي توانند با ساير دستگاهها ارتباط برقرار کنند که اين امر باعث تسريع در امر تبادل اطلاعات مي گردد و امکان کنترل دقيق تر را به PLC مي دهد.

S5 Box