مقاله ها

مقاله ها

آسانسور پانورامیک

 

 آسانسور پانوراما (کابين شيشه اي)

امروزه آسانسورهاي پانوراما نقش مهمي در زيبايي طراحي معماري ساختمان، ايفا مي‌کند که اين مسأله مورد توجه بسياري از مهندسان ساختمان است. برخي موارد استفاده آن عبارتند از:

1- در نماي ساختمان‌هاي با ارتفاع متوسط (مانند مجتمع‌هاي تجاري و رستوران‌ها و...)

2- در داخل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي چند طبقه.

3- واحدهاي تريپلکس و ...

آسانسور پانوراما داراي تنوع بسيار زيادي در زمينه طراحي بوده که نه تنها معمار را در طراحي معماري خود محدود نمي‌نمايد، بلکه ايده‌هاي متنوعي را نيز ارائه مي‌کند.

آسانسور پانوراما معمولا با دو سيستم کششي و هيدروليک نصب مي‌گردد که هر کدام در شرايطي مزيت‌هايي بر ديگري دارند.

1-1- آسانسورهاي پانوراما با سيستم هيدروليک

با توجه به اين که بررسي سيستم هيدروليک آسانسور و بحث کاربردي و ابعادي آن در يک شماره به طور کامل انجام خواهد شد، در اينجا صرفا به برخي مزاياي آن پرداخته خواهد شد.

اصولا در آسانسورهاي پانوراما همواره سعي مي‌گردد تا تجهيزات مکانيکي و برقي در معرض ديد قرار نگيرند که در سيستم‌هاي هيدروليک به دليل عدم نياز به سيم بکسل و وزنه تعادل زيبايي بيشتري در آسانسور وجود دارد. بحث در مورد ابعاد آسانسورهاي پانوراما را به بخش هيدروليک موکول خواهيم کرد.


1-2- آسانسورهاي پانوراما با سيستم کششي

محدوديت سيستم هيدروليک در ارتفاع و سرعت، لزوم استفاده از سيستم کششي را در ساختمان‌هاي بيش از 4 يا 5 طبقه نمايان مي‌کند. اگرچه سيستم‌هاي کششي داراي سيم بکسل و وزنه تعادل هستند ولي با انجام ترفندهايي تجهيزات مکانيکي و برقي، کمتر به چشم مي‌آيند.

فضاي موردنياز سيستم آسانسور پانوراما

با توجه به وجود پيچيدگي‌هايي در طراحي اين قبيل چاه ها، پيشنهاد مي‌گردد،‌ قبل از طراحي با مشاور آسانسور خود مشورت نماييد.

 
جنس کابين پانوراما از چيست؟

جنس کابين پانوراما از نوعي از شيشه به نام لمينت (شيشه جلوي اتومبيل) مي باشد اين نوع از شيشه در مقابل ضربه بسيار مقاوم مي باشد و چنانچه بر اثر برخورد ضربه بسيار قوي بشکند فرو نميريزد و در جاي خود باقي مي ماند پس بنابر اين بر اثر فروپاشي شيشه افراد آسيب نمي بينند و همچنين افراد داخل کابين از حداقل ايمني در برابر سقوط از کابين خواهند گرفت و همچنين اين نوع از شيشه بر اثر سايش دچار خط و خراش بر روي شيشه نخواهند شد مضاف بر اينکه اين نوع از شيشه به راحتي قابل شستشو بوده و در اثر گذر زمان دچار رنگ پريدگي نمي گردد.

S5 Box