مقاله ها

مقاله ها

تفاوت سيستم هاي open loop. و close loop در چيست و چه مزايا و معايبي دارند؟

 

پاسخ " آسانسور"

· درايو مجهز به سيستم Open Loop را مي توان در آسانسورهاي با سرعت 1m/s و با موتورهاي 9kw استفاده نمود.
در سيستم Open Loop هيچگونه فيدبک و اطلاعاتي از سرعت موتور توسط Encoder به درايو برگردانده نمي شود و کنترل سرعت موتور توسط درايو، آنهم از طريق مشخصات جريان و ولتاژ و اختلاف فازهاي بين آنها و مشخصاتي از اين موارد انجام مي گيرد.

· اما در سيستم Close Loop از يک شفت انکودر براي ارائه اطلاعات وضعيت حرکت موتور به درايو بهره مي برد.
با استفاده از Encoder تعداد زيادي پالس به درايو ارسال شده که تعداد و فرکانس ارسال شده، متناسب با گردش موتور مي باشد.
لذا درايو با پردازش دقيق پالسها مي تواند کنترل دقيقي بر روي حرکت موتور و به طبع آن حرکت نرم کابين داشته باشد.

و مطالب تکميلي:

در سيستم هاي Close Loop و Open Loop آسانسورهاي با سرعت 1m/s کنترل سرعت بر اساس "منحني سرعت خزشي" (Creepy Speed) انجام مي پذيرد.

در منحني فوق سرعت بر اساس شيب تعريف شده و با حداکثر مقدار(پنجاه هرتز) مي باشدو سپس با فعال شدن سنسورهاي اندازه گير دور انداز، سرعت موتور براي توقف به سرعت خزشي کاهش مي يابد(حدود پنج هرتز) و در پايان به کمک سنسور توقف، فرمان توقف با مدار ارسال مي گردد.

ضمنا" سيستم دسترسي مستقيم" (Direct Approach) نيز فقط بر روي سيستم Close Loop قابل نصب است.

با نصب اين سيستم:

· افزايش سرعت سرويس دهي و صرفه جويي در زمان را بدست خواهيم آورد
· يکسان سازي کيفيت سرويس دهي در کليه طبقات فراهم مي شود.
· پيوستگي در تغييرات سرعت و حذف تنش هاي متاثر از دور انداز سريع
· فراهم شدن نمايش مقدار حطاي عبور از

...

S5 Box